CGI jest historycznie najstarszym protokołem do tworzenia aplikacji po stronie serwera. Każde żądanie HTTP powoduje stworzenie nowego procesu, więc technologia ta źle się skaluje. Współczesnym następcą tego protokołu jest FastCGI, które ma znacznie lepsze osiągi (proces jest tworzony tylko raz i rezyduje w pamięci operacyjnej czekając na żądania HTTP).

edit