CherryPy to Pythonowa, zorientowana obiektowo biblioteka do tworzenia serwisów HTTP. Stanowi ona podstawę, na które mog± być tworzone aplikacje internetowe, bez szczegółowej wiedzy na temat podstawowych protokołów komunikacyjnych. CherryPy pozwala programistom na tworzenie aplikacji internetowych w bardzo podobny jak każdy inny obiektowy program w Pythonie. To zazwyczaj skraca kod Ľródłowy i przy¶piesza czas opracowania.

edit