FastCGI jest protokołem umożliwiającym tworzenie aplikacji HTTP. Jest następcą protokołu CGI (Common Gateway Interface). Dwa główne tryby w jakich może pracować FastCGI:
  • tryb wieloprocesowy
  • tryb wielowątkowy

edit