Język silnie typowany, statyczny. Na uwagę zasługuje obszerna biblioteka standardowa i wbudowane odśmiecanie. Według mnie najlepsze rozwiązanie dla dużych aplikacji serwerowych ([J2EE]).

Do zadań mniejszego kalibru polecam systemy oparte o serwer aplikacyjny w języku [Python].

[http://java.sun.com]

edit