System jest budowany i wdrażany przyrostowo. Oznacza to, że już po pierwszym tygodniu od uruchomienia projektu dostajecie Państwo interfejs użytkownika, w który można obejrzeć w działaniu. Ciągły wgląd do aktualnego stanu prac pozwala nam "w locie" korygować założenia systemu. Dane systemu (w bazie danych) są zachowywane przy kolejnych instalacjach, więc system bardzo szybko może przynosić firmie wymierne korzyści (nawet jeśli nie posiada jeszcze pełni zakładanej funkcjonalności).

W jaki sposób udaje nam się osiągnąć dużą efektywność pracy i równocześnie wysoką jakość systemów?

  • Jakość zautomatyzowanych testów, będących podstawą zapewnienia jakości samego systemu, jest mierzona w sposób ciągły w trakcie projektu (korzystamy z narzędzi do analizy pokryć kodu testami)
  • Przeprowadzamy regularnie przeglądy fragmentów systemu oparte o system kontroli wersji (peer code review)
  • Tam, gdzie jest to możliwe stosujemy techniki statyczne polegające na analizie zasobów systemu bez uruchamiania samej aplikacji
  • Jeśli jednak jakiś błąd przedostanie się do wersji instalacyjnej programiści są powiadamiani w ciągu kilku minut od wystąpienia błędu poprzez e-mail

Rzeczywiste systemy wymagają rzeczywistych środowisk uruchomieniowych:

Technologie.

edit