Relacyjna baza danych SQL pozwalająca na tworzenie dużych systemów. Jest dość popularna wśród dostawców hostingu, więc łatwo znaleźć dla aplikacji opartej o nią platformę sprzętową.

http://www.mysql.com

edit