Object Constraint Language. Tekstowy język pozwalający na opisanie niezmienników w systemie modelowanym obiektowo. Stanowi uzupełnienie graficznego języka modelowania UML.

W specyfikacji korzystamy głównie z narzędzia USE (UML Specification Environment). Pozwala ono na specyfikowanie abstrakcyjnych modeli i animację ich w graficznym środowisku.

diagram działania narzędzia USE

Poniżej widać system działający w trybie GUI. Można badać napisane specyfikacje sprawdzając je w różnych scenariuszach (w szczególności zachowanie niezmienników przy zmianach w stanie systemu).

wygląd środowiska USE

http://en.wikipedia.org/wiki/Object_Constraint_Language

edit