PostgreSQL jest potężnym systemem open source obsługującym objektowo-relacyjną bazę danych. Może się pochwalić ponad 15-toma latami aktywnego rozwoju i dobrą architekturę. Przez te lata zdobył reputację niezawodności, integralności danych i poprawności. Działa na wszystkich głównych systemach operacyjnych, takich jak Linux, Unix (AIX, BSD, HP-UX, SGI IRIX, Mac OS X, Solaris, Tru64) oraz Windows.

Jest w pełni zgodny z ACID, ma pełne wsparcie dla:

  • kluczy obcych,
  • widoków,
  • wyzwalaczy,
  • procedur składowanych
Implementuje większość typów danych standardu SQL92 i SQL99, w tym INTEGER, NUMERIC, BOOLEAN, CHAR, VARCHAR, DATA, interwał i TIMESTAMP. Wspiera on także przechowywanie dużych obiektów binarnych, w tym zdjęcia, dźwięki lub wideo. Ma dedykowane interfejsy dla wielu języków programowania: C / C + +, Java,. Net, Perl, Python, Ruby, Tcl, ODBC.

edit