Systemy które stworzyliśmy i które są dostępne w sieci:

 • dzienniczek.info
  system wirtualnej wywiadówki poprzez sieć internet, dla szkół podstawowych, gimnazjów i liceów
 • recepcja.info
  Usługa rezerwacji wizyt przez internet dla medycyny
 • site-uptime.net
  Usługa monitorowania serwisów WWW + powiadamianie i diagnostyka problemów z serwisem
 • akcyjne.info
  Automatycznie generuje rekomendacje kupna i sprzedaży funduszy inwestycyjnych na podstawie średniej i lokalnych ekstremów

Rozwijamy także następujące biblioteki i narzędzia Open Source:

 • RandomTest.net:
  Biblioteka LGPLv3 dla różnych środowisk (C/C++, Java, PHP) która pozwala zaimplementować losowe testy integracyjne dla Twojej aplikacji
 • CMS Wiki (Open Source)
  Połączenie pomiędzy edytorem WYSIWYG a systemem Wiki (dynamiczne budowanie struktury strony poprzez system linków).
 • PyDAO
  Zbliżone filozofią do Hibernate biblioteka do mapowania pomiędzy obiektami Pythona a relacyjną bazą danych
 • PMS
  Lokalne rozgałęzienia niezależne od systemu kontroli wersji.
 • vcs-merge-status
  Porównaj zawartość rozgałęzień w systemie kontroli wersji w oparciu o listę zmian, pozwala lepiej kontrolować wydania

edit