WSGI (Web Server Gateway Interface) jest Pythonowym standardem komunikacji dla aplikacji HTTP. Pozwala łączyć aplikacje w języku Python z serwerem aplikacyjnym. Standard ten jest coraz bardziej popularny wśród serwerów aplikacyjnych dla Pythona (np. CherryPy).

edit