Z Object Publishing Environment - serwer aplikacji napisany w języku [Python], umożliwia tworzenie aplikacji w Pytonie operujących na protokole HTTP w celu komunikacji z przeglądarką.

Zope opiera się na transakcyjnej, obiektowej i hierarchicznej bazie danych (ZODB) w której umieszcza się instancje obiektów. System zawiera mechanizm uprawnień, który pozwala dość dokładnie określić reguły dostępu do obiektów i metod.

edit